Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Skellefteå AIK Friidrott

Årsmöte 9 mars 18.00
2020-02-14 15:05
Årsmöte Skellefteå AIK Friidrott

Medlemmarna i Skellefteå AIK Friidrott kallas till Årsmöte.

Tid:      Måndag den 9 mars 2020, kl. 18.00

Plats:   Skellefteå Kraft Arena, Presskonferensrummet


DAGORDNING

 • 1.     Mötets öppnande
 • 2.     Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 • 3.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • 4.     Fastställande av föredragningslista
 • 5.     Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • 6.     Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt utgöra rösträknare
 • 7.     Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2019
 • 8.     Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2019
 • 9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019
 • 10.  Fastställande av medlemsavgifter
 • 11.  Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020
 • 12.  Val av

a)     föreningens ordförande

b)     övriga styrelseledamöter

c)     revisorer

d)     ledamöter till valberedningen

e)     beslut om erforderliga antal ombud till SDF-möten

 • 13  Behandling av förslag från styrelse eller medlem som inlämnats senast 21 dagar innan mötet
 • 14.  Övriga frågor
 • 15.  Mötets avslutande

Efter mötet serveras förtäring och genomförs förtjänstutdelningar.


VÄLKOMNA!


Nyhetsarkiv
Utlämning Newbody2020-11-16 07:53
Nytt telefonnummer2020-10-02 10:16
Fullt Friidrottsskolan2020-08-26 11:21
PRK Sommaren 20202020-06-12 09:23
Flytten till Florahallen2020-05-05 13:39
Årsmötet 20202020-03-10 10:43
Ungdoms-SM2020-03-06 08:21
Junior-SM i Göteborg2020-02-27 17:02
Årsmöte 9 mars 18.002020-02-14 15:05
Uppdatering IUDM2020-01-29 07:33
Norrlandsmästerskapen2020-01-17 12:41
Nyårsbänken 20192019-12-31 13:39
Nyårsbänken 2019-12-29 10:48
PRK 2 28/122019-12-26 20:51
IPRK 12019-12-03 19:57
Niklas Wiklund Sportchef2019-11-01 14:38
Unga lokalvårdare!2019-09-18 17:46
AIK gympan2019-09-09 09:50
2019-08-11 19:19
Cornelia Nilsson 12,292019-07-28 16:30
Skelleftespelen söndag2019-07-27 18:00
Skelleftespelen igång2019-07-27 13:19
Boden Summer Games2019-06-10 23:10
Nöjda mångkampare2019-06-02 20:11
Arenatävlingar2019-05-08 09:08
Broarna Runt är igång2019-04-09 17:29
Julia 2a i Arcuskampen2019-04-03 18:15
Bottnarydskastet 20182018-06-18 10:17
Familjedag på Norrvalla2018-05-23 10:53
Midnight Marathon 20182018-04-18 09:09
Nybörjarträning i vår2018-02-19 12:00
 
Vi stödjer SKellefteå AIK